Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 509

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 509
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и Решение № 478, прието с Протокол № 23/19.02.2009 г. на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

Утвърждава ПРОГРАМА „СПОРТ – 2009“ и разпределението на финансовите средства в размер на 720 000 лв., съгласно Приложение № 1.