Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 511

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 511
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл.21 ал.1 т.9 ЗМСМА и чл.266, ал. 2 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Удължава срока на ликвидация на „Инвеститорски контрол” ЕООД до 30.06.2009 г.