Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 512

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 512
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  ЗМСМА  и чл. 15 от Наредба 9, Общинският съвет реши:

Дава съгласие общинско търговско дружество „Обреден дом” ЕООД да закупи със собствени средства специализиран автомобил на лизинг с първоначална вноска до 11 000 лв. с ДДС  и обща стойност до 35 000 лв. с ДДС.