Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 514

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 514
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Извършва следната промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:
Чл. 43 ал.2 приема следната редакция:
(2) Всяка група се състои от най-малко 2 общински съветници.