Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 515

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 515
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

    На основание чл.21, ала.1, т.22 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.21 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл.26, ал.1, чл.29, ал.2 от Наредба № 17 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на гр.Русе” Явор Василев Христов.