Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 516

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 516
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Отпуска на Велико Иванов Кертиков еднократна помощ в размер на 1000 лв., която да бъде изплатена от бюджета на Община Русе.