Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 517 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по Програма Европейският механизъм за градско развитие (EUCF), част от Хоризонт 2020;
  2. Дава съгласие проектното предложение да предвижда участие на партньори, като отношенията между Община Русе и партньорите да бъдат уредени съобразно изискванията на насоките за кандидатстване по Европейският механизъм за градско развитие (EUCF), част от Хоризонт 2020;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)