Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 519 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ, при съответно приложение на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общинският съвет реши:
1. Изменя и допълва Приложение № 1 – Пасища, мери от ОПФ за общо и индивидуално ползване, към Решение № 458, прието с Протокол № 19/23.02.2017 г., като следните имоти се заличават от списъка за индивидуално ползване за 2017/2018 стопанска година и се добавят в списъка за общо ползване:
• За землището на с. Басарбово:
 

Имот №
Местност
НТП
Категория
Площ/дка
000346
Търница
Пасище, мера
7
25.292
000331
Дъбравата
Пасище, мера
7
304.275
000324
Дъбравата
Пасище, мера
7
16.354
000341
Дъбравата
Пасище, мера
9
9.229
000072
Селището
Пасище, мера
7
14.666
000412
Саджака
Пасище, мера
7
79.906
000419
Саджака
Пасище, мера
7
91.006
000118
Припека
Пасище, мера
7
1.784
000236
Мелницата
Пасище, мера
9
158.972
000238
Кантона
Пасище, мера
9
18.202
000217
Табията
Пасище, мера
7
48.977
000487
Шейканеца
Пасище, мера
7
42.146
000020
Селището
Пасище, мера
7
9.396
000095
Табията
Пасище, мера
7
18.585
000137
Припека
Пасище, мера
7
75.970
000099
Табията
Пасище, мера
7
284.622
000184
Припека
Пасище, мера
9
13.271
000212
Припека
Пасище, мера
9
8.711
000398
Саджака
Пасище, мера
7
49.828
000397
Саджака
Пасище, мера
7
24.299
000227
Мелницата
Пасище, мера
9
16.026
000437
Мелницата
Пасище, мера
9
5.615
 
·      За землището на с. Ново село:
Имот №
Местност
НТП
Категория
Площ/дка
000117
Край село
Пасище, мера
4
4.158
Част от 000069
Курджа
Пасище, мера
4
10.000
 
·      За землището на с. Червена вода:
Имот №
Местност
НТП
Категория
Площ/дка
000060
Коцева чешма
Пасище, мера
2
5.358
000269
Разсадника
Пасище, мера
3
29.439
 
  • с. Сандрово
Имот №
НТП
Категория
Площ,дка
000095
Пасище, мера
3
8.015
000098
Пасище, мера
5
9.533
 
1.    Изменя и допълва Приложение № 2 – Размер и местоположение на общински пасища, мери, към Решение № 458, прието с Протокол № 19/23.02.2017 г., като следните имоти се заличават от списъка за индивидуално ползване за 2017/2018 стопанска година и се добавят в списъка за общо ползване:
·      За землището на с. Басарбово:
Имот №
Местност
НТП
Категория
Площ/дка
000346
Търница
Пасище, мера
7
25.292
000331
Дъбравата
Пасище, мера
7
304.275
000324
Дъбравата
Пасище, мера
7
16.354
000341
Дъбравата
Пасище, мера
9
9.229
000072
Селището
Пасище, мера
7
14.666
000412
Саджака
Пасище, мера
7
79.906
000419
Саджака
Пасище, мера
7
91.006
000118
Припека
Пасище, мера
7
1.784
000236
Мелницата
Пасище, мера
9
158.972
000238
Кантона
Пасище, мера
9
18.202
000217
Табията
Пасище, мера
7
48.977
000487
Шейканеца
Пасище, мера
7
42.146
000020
Селището
Пасище, мера
7
9.396
000095
Табията
Пасище, мера
7
18.585
000137
Припека
Пасище, мера
7
75.970
000099
Табията
Пасище, мера
7
284.622
000184
Припека
Пасище, мера
9
13.271
000212
Припека
Пасище, мера
9
8.711
000398
Саджака
Пасище, мера
7
49.828
000397
Саджака
Пасище, мера
7
24.299
000227
Мелницата
Пасище, мера
9
16.026
000437
Мелницата
Пасище, мера
9
5.615
 
·      За землището на с. Ново село:
Имот №
Местност
НТП
Категория
Площ/дка
000117
Край село
Пасище, мера
4
4.158
Част от 000069
Курджа
Пасище, мера
4
10.000
 
·      За землището на с. Червена вода:
Имот №
Местност
НТП
Категория
Площ/дка
000060
Коцева чешма
Пасище, мера
2
5.358
000269
Разсадника
Пасище, мера
3
29.439
 
  • с. Сандрово
Имот №
НТП
Категория
Площ,дка
000095
Пасище, мера
3
8.015
000098
Пасище, мера
5
9.533
 
2.    В останалата си част Решение № 458, прието с Протокол № 19/23.02.2017 г. остава непроменено.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)