Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 519 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране по  Инвестиционна Програма за Климата – Електромобили, финансирана от Националния доверителен екофонд;
  2. Дава съгласие Община Русе да осигури необходимия финансов ресурс, надхвърлящ стойността на допустимото финансиране, нужен за закупуване на три броя електормобила, при одобрение за финансиране на проекта от страна на Националния доверителен екофонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)