Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 519

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 519
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал.3 от Наредба №6 на ОбС-Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост Общински съвет – Русе реши:

1. Отхвърля жалбите на Веселинка Димитрова Димитрова, Пенка Георгиева Димитрова, Полина Златкова Николова и Антон Станиславов Гаврилов като неоснователни.
2. Потвърждава утвърдения от кмета на Община Русе Списък на семействата, които подлежат на настаняване през 2009 година, след включването в него на Людмила Иванова Минчева.