Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 52 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, съгласно член 5, ал.16 от ПМС № 67/14.04.2010 г., за заплатите в бюджетните организации и дейности, Кодекса на труда и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Общински съвет – Русе реши:

1. Считано от 01.03.2024 г. определя основни трудови възнаграждения на кметовете на кметства в Община Русе, както следва:

 КметствоРазмер на основното трудово възнаграждение
1гр.Мартен2.4 МРЗ
2с.Николово2.3 МРЗ
3с.Тетово2.3 МРЗ
4с.Семерджиево2.2 МРЗ
5с.Бъзън2.2 МРЗ
6с.Басарбово2.2 МРЗ
7с.Червена вода2.2 МРЗ
8с.Ново село2.2 МРЗ
9с.Сандрово2.2 МРЗ
10с.Хотанца2.1 МРЗ
11с.Просена2.1 МРЗ
12с.Ястребово2.0 МРЗ
13с. Долно Абланово1.8 МРЗ

2. Определя допълнително месечно възнаграждение на кметовете на кметства в Община Русе за придобит трудов стаж и професионален опит – 1 на сто за всяка прослужена година;

3. От начислените възнаграждения по т. 1 и 2 да се правят удръжки съгласно действащото българско законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)