Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 520 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет – Русе реши:

I. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини”

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” ДГ „Снежанка“

Обект „Зеленчукорезачка“                                                                                           +950лв.

§0202 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения“                                                                                                           -950лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.

Всичко за функция:                                                                                                          0лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                               0лв.

II. Корекции в Инвестиционната програма за 2021г. с целеви  средства:

  Наименование на обектаФинансиране с целеви средства /било/Финансиране с целеви средства /става/Финансиране със собствени средства /било/Финансиране със собствени средства /става/Корекция „+“/“-„
123456
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ §5204 „Придобиване на транспортни средства“ Обект „Пътно-маркировъчна машина-нова за ОП „Комунални дейности“        152 500        95 880        3380        0        -60 000
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ §5204 „Придобиване на транспортни средства“ Обект „Колесен мини челен товарач – употребяван за ОП „Комунални дейности“      0      33 620      0          1380      +35 000  
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ §5204 „Придобиване на транспортни средства“ Обект „Товарен автомобил тип „Самосвал“ – употребяван за ОП „Комунални дейности“        0        23000        0          2000        +25 000

Всичко разходи по бюджета:                                                                                           0лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            (Иво Пазарджиев)