Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 520

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 520
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Изменя решение № 487/05.03.2009 г. на Общински съвет – Русе, като новата редакция на ал.3 на чл.23 от Правилника е следната:
(3) При неучастие на съветник в заседание на Общинския съвет или на негова комисия, на която съветникът е член, възнаграждението му за съответния месец се намалява с 10 на сто за всяко отсъствие.