Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 522

Прието с Протокол № 26/31.03.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 99 и чл. 167, ал.2, т.1 и т.2 от ЗДвП, общинският съвет реши:

1. Утвърждава предложените в Приложение №1 площади за зони за кратковременно платено паркиране, както следва:
1.1. Ул.”Иван Вазов” с 27 бр. паркоместа;
1.2. Пл. „Дунав” с 44 бр. паркоместа;
1.3. Ул. „Отец Пайсий” /от ул.”Т.Кърджиев” до ул. „Александровска”/ с 24 бр. паркоместа;
1.4. Ул. „Тома Кърджиев” /от ул.”О.Паисий” до двора на гимназия „Хр.Ботев”/ с 25 бр. паркоместа;
1.5. Пред новата поща с 15 бр. паркоместа;
1.6. Ул.”Петко Д. Петков” / от ул. „Муткурова” до ул.”Раковска”/ с нови 30 бр. паркоместа, като паркирането се организира тип „рибя кост”;
1.7. Пл. „Ал. Стамболийски” с 36 бр. паркоместа;
1.8. Отменена с Решение №87/20.11.2009г на АС – Силистра;
2. Утвърждава предложените в Приложение №1 части от улици за зони за кратковременно платено паркиране и предоставяне на местата на фирми, граждани, организации и др. за ползване в делничните дни от 8,00 до 18,00 часа с месечна такса, както следва:
2.1. Ул. „Хан Аспарух” /от бул.”Ц.Освободител” до „Муткурова”/ с 15 бр. паркоместа;
2.2. Ул. „Хан Крум” / от „Ас.Златаров” до „Борисова”/ с 31 бр. паркоместа;
2.3. Ул. „Константин Иречек” /от „Борисова” до „Александровска”/ с 37 бр. паркоместа;
2.4. Ул. „Александровска” /от пл.”Е.Канети” до 10 м преди изк.неравност пред гимназия „Хр.Ботев”/ с 22 бр. паркоместа;
2.5. Ул. „Александровска” /пред Исторически музей до ул. „Рила”/ с 24 бр. паркоместа;
2.6. Ул.”Хр.Г.Данов” – /само вдясно по посока на движението/ с 10 бр. паркоместа;
2.7. Ул. „Цариброд” – /само вдясно по посока на движението/ с 15 бр. паркоместа;
2.8. Ул.”Отец Паисий” – /от „Славянска” до ул.”Т.Кърджиев”/ с 20 бр. паркоместа;
2.9. Ул.”Пиротска” – /от „Хр.Г.Данов” до пл.”Свобода”/ с 20 бр. паркоместа;
2.10.Ул. „Княжеска” – /от ул. „В.Търново” до пл. „Свобода”/ с 15 бр. паркоместа;
2.11.Ул.”Кирил Старцев” – /от Пощата до „Духовно възраждане”/ с 10 бр. паркоместа;
2.12.Ул. „Църковна независимост” с 30 бр. паркоместа;
2.13.Ул. „Райко Даскалов” – /само вдясно по посока на движението/ 10 бр. паркоместа;
2.14.Ул.”Ангел Кънчев” – /от „Раковска” до „Ас.Златаров/ -/само вдясно по посока на движението/ с 15 бр. паркоместа;
2.15.Ул. „Ат.Буров” – /от „К.Иречек” до „Ол.Панов”/ с 12 бр. паркоместа;
2.16.Ул. „Ол. Панов” с 20 бр. паркоместа;
2.17. Бул. „Фердинанд” /пред и срещу СВА/ с 20 бр. паркоместа.
2.18. Придунавски булевард (на тротоара от началото на дълбокия път до Моста на въздишките).
2.19. Ул. „Симеон Велики”;
2.20. Ул.”Духовно Възраждане”.
3. Възлага на Кмета на Общината да създаде необходимата организация за поетапното въвеждане на платено паркиране в горепосочените зони, както и да организира дейността по използване на техническо средство за принудително задържане на неправилно паркираните ППС.
4. Задължава Кмета на Общината да направи проучване и запознае общинския съвет на заседанието през месец юли за възможностите за:
– въвеждане на заплащане на кратковременното паркиране с мобилен телефон;
– поставяне на информационни табели, указващи спусната бариера до Кооперативния пазар;
– създаването на допълнително паркоместа по ул.”Фердинанд”;
– изграждането на допълнителни ленти за движение по бул.”Цар Освободител” между бул.”Бозвели” и ул.”П.Д.Петков”;
– изграждането на пътно съоръжение на мястото на Кръговото движение, което да позволи провеждането на трафика на различни нива;
6. Възлага на Кмета на Община Русе да започне процедура по проектиране, съгласуване и одобряване на Генерален план за движение на гр.Русе.
7. Възлага на Кмета на Общината да внесе за обсъждане и приемане на актуализиран с настоящите условия вариант на Наредба № 18 на Общински съвет – Русе в срок до месец септември 2009 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)