Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 523

РЕШЕНИЕ № 523
Прието с Протокол № 26/31.03.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.167, ал.2, т.2 от Закона за движението по пътища, Общинският съвет реши:

1. Определя размера на дължимите разходи при използване на техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство в зоните за кратковременно паркиране, за което не е заплатена дължимата такса за кратковременно паркиране както следва:
1.1 Поставяне и снемане на техническо средство за принудително задържане /скоби/ в регламентираното работно време в кратковременните зони за паркиране – 20 лв.
1.2. Снемане на техническо средство за принудително задържане /скоби/ в извънрегламентираното работно време в кратковременните зони за паркиране – 30 лв.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира дейността по въвеждане използването на техническо средство за принудително задържане на пътни превозни средства.