Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 524 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 ал. 1 т. 1 , чл.7, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3, и чл.7, ал.3 и ал.4 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:
Одобрява Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ обслужващи търговията на територията на гр. Русе.
1. Запазват се определените зони за разполагане на преместваеми обекти:
1.1 Запазва се определеното зониране за разполагане на преместваеми обекти със специфични правила съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 на ОбС – Русе , както следва:
– Зона „А” – ул. “Александровска” от пл. “Батенберг” до пл. “Свобода”;
– Зона „Б” – пл. “Свобода”;
– Зона „В1” – от пл. “Свобода” до бул. “Цар Освободител”;
– Зона „В2” – от бул. “Цар Освободител” до ул. “Мостова”;
– Зона „В3” – от ул. “Мостова” до Дома на културата;
– Зона „Д” – ул. “Борисова” с гаровия площад;
– Зона „Е” – Територията западно от ДКЦ-2;
– Зона „Ж” – Пазара “Сан Стефано”;
– Зона „З” – пл. “Европа” в зоната около Дунав мост.
1.2. Запазват се определените обществени озеленени площи по чл. 62 ал. 9 от ЗУТ и чл. 7 ал. 2 т. 2 от Наредба № 7 на ОбС – Русе, в които разполагането на преместваеми обекти става след одобряването на устройствен проект на съответната обществена озеленена площ – Парк на “Възрожденците” и Територията западно от ДКЦ-2 /бившата Трета поликлиника/ в к-с “Изток”/.
1.3. Запазват се определените зони за разполагане на търговски обекти, стопанисвани от „Общински пазари” ЕООД – Русе, както следва:
– в ж. к. „Здравец-изток” до ДКЦ-2;
– в ж. к. „Чародейка – Г – ЮГ” до супермаркета;
– в ж. р. „Мидия – Енос” кв. 160;
– в ж. к. „Здравец” до бл. „Гагарин”;
– в ж. к. „Възраждане” – Пазара „Сан Стефано”.
1.4. Запазват се определените зони за разполагане на цветни базари на различни места в ЦГЧ – до озеленена площ между сградата на Община Русе и ж. бл. „Ларго”, при градинката на ул.„Хан Крум” пред Младежкия център, зад градинката срещу Градските хали – в зона В2.
2. Приема нови места за разполагане на преместваеми обекти със следните нови номера на позициите:
№ 1701 – на паркинга на площад „Света Троица“ – за зарядна станция за електромобили;
№ 1702 – на паркинга пред дома на културата – за зарядна станция за електромобили;
№ 1703 – на улица „Пирот“ до сградата на пощата – за зарядна станция за електромобили;
№ 1704 – в ж.к. „Здравец Север“, до жилищен блок „Лайпциг“ – за търговска дейност;
№ 1705 – в ж.к. „Дружба-1“, между жилищни блокове 5 и 6 – за търговска дейност;
№ 1706 – в ж.к. „Дружба-1“, по ул. „Гео Милев“, до жил. блок 7 – за търговска дейност;
№ 1707 – в ж.к. „Здравец“, до жилищен блок „Гагарин“ – за търговска дейност;
№ 1708 – в ж.к. „Здравец“, по ул. „Захари Стоянов“ – за търговска дейност;
№ 1709 – в ж.к. „Изток“, по ул. „Рига“ до блок „Румяна Войвода“ – за търговска дейност;
№ 1710 – по ул. „Балкан“ – за търговска дейност;
№ 1711 – в ж.к. „Дружба” 3, по ул. „Даме Груев“ до жил. блок 6 – за търговска дейност;
№ 1712 – в ж.к. „Възраждане”, кв. 886 – за търговска дейност;
3. От общата схема отпадат позиции с номера №№ 42, 229 и 2356, а разположението на позициите в зона „З“ се определя съобразно одобрената с Решение № 370 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №14 от заседание на 20.10.2016 г., обща схема на тази зона.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)