Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 524 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Да се отпуска еднократна целева финансова помощ за периода 01.06.2021. – 31.12.2021 год. в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/ от бюджета на община Русе на следните лица, преболедували COVID 19:
  • лица, получаващи социални пенсия за старост и социална пенсия за инвалидност и
  • лица над 70 годишна възраст, които получават минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 300,00 лв.
  1. Да се осигурят 20 000лв. в Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ за еднократната целева помощ в параграф 4214 „Обезщетение и помощи по Решение на Общински съвет“ от средствата, предназначени за борба и превенция с COVID 19.
  2. Възлага на кмета на община Русе да издаде заповед за утвърждаване на реда за отпускане на еднократната финансова помощ .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)