Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 524

РЕШЕНИЕ № 524
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи” както следва:

№ на ПИместностползвателстойност в лв БС
1369Буйна Яна-КР 411Игнат Цветанов Панайотов108,0019
2371Буйна Яна-КР 411Любен Симеонов Иванов107,0019
3373Буйна Яна-КР 411Димитър Маринов Митев104,0019
4375Буйна Яна-КР 411Искрен Георгиев Дряновски106,0019
5376Буйна Яна-КР 411Георги Петров Първанов107,0019
6378Буйна Яна-КР 411Тодорка Атанасова Стоянова110,0019
7379Буйна Яна-КР 411Георги Йорданов Стоянов103,0019
8381Буйна Яна-КР 411Пенка Христова Донева112,0019
9382Буйна Яна-КР 411Иван Петров Чубуров109,0019
10383Буйна Яна-КР 411Тодор Димитров Иванов112,0019
11384Буйна Яна-КР 411Стоил Петров Беджев109,0019
12385Буйна Яна-КР 411Георги Цанев Георгиев103,0019
13387Буйна Яна-КР 411Здравка Иванова Стоянова103,0019
14388Буйна Яна-КР 411Любка Кънчева Сейковска103,0019
15390Буйна Яна-КР 411Иван Димитров Димитров96,0020
16391Буйна Яна-КР 411Димка Петрова Йорданова103,0020
17392Буйна Яна-КР 411Гицка Илиева Газуркова107,0021
18393Буйна Яна-КР 411Стефан Косев Стайков100,0021
19409Буйна Яна-КР 411Иван Неделчев Иванов99,0021
20394Буйна Яна-КР 411Владо Цветков Икониев106,0022
21395Буйна Яна-КР 411Иван Димитров Неделчев114,0022
22396Буйна Яна-КР 411Светослав Веселинов Павлов98,0022
23398Буйна Яна-КР 411Любен Лазаров Трифонов108,0022
24399Буйна Яна-КР 411Неделчо Петков Хаджиминев107,0022
25400Буйна Яна-КР 411Нина Иванова Димитрова94,0022
26402Буйна Яна-КР 411Себайдин Акифов Салиев111,0022
27403Буйна Яна-КР 411Марин Енчев Иванов110,0022
28404Буйна Яна-КР 411Ваньо Николов Киров98,0022
29405Буйна Яна-КР 411Георги Христов Томов103,0022
30406Буйна Яна-КР 411Кирил Маринов Йорданов93,0022
31408Буйна Яна-КР 411Георги Добринов Димитров110,0022
32411Буйна Яна-КР 411Анчо Михайлов Александров111,0023
33412Буйна Яна-КР 411Емил Пенев Костадинов99,0023
34414Буйна Яна-КР 411Стефан Любенов Острев106,0023
35417Буйна Яна-КР 411Любомир Тодоров Димитров110,0023
36419Буйна Яна-КР 411Йордан Цветков Стефанов117,0023
37420Буйна Яна-КР 411Цветан Иванов Каменов114,0023
38421Буйна Яна-КР 411Пенчо Минев Доневски103,0023
39422Буйна Яна-КР 411Борис Антонов Велков114,0023
40424Буйна Яна-КР 411Екатерина Минкова Тошева113,0023
41425Буйна Яна-КР 411Йордан Георгиев Янев105,0023
42429Буйна Яна-КР 411Илчо Иванов Георгиев91,0024
43430Буйна Яна-КР 411Донка Маринова Монева103,0024
44432Буйна Яна-КР 411Райко Колев Райков101,0024
45433Буйна Яна-КР 411Георги Атанасов Ангелов106,0024
46434Буйна Яна-КР 411Даниела Петкова Нинова110,0024
47436Буйна Яна-КР 411Живко Иванов Жеков106,0024
48437Буйна Яна-КР 411Христо Илиев Рачев105,0024
49439Буйна Яна-КР 411Станчо Иванов Пенчев113,0024
50440Буйна Яна-КР 411Стефан Иванов Стефанов105,0024
51441Буйна Яна-КР 411Спас Симеонов Спасов105,0024
52443Буйна Яна-КР 411Пепа Богомилова Лазарова и Богомил Петров Миланов205,0025
53444Буйна Яна-КР 411Райна Николова Аджамова103,0025
54446Буйна Яна-КР 411Илия Василев Бойчев106,0025
55447Буйна Яна-КР 411Дафина Къчова Спасова102,0025
56448Буйна Яна-КР 411Любен Атанасов Генов114,0025
57449Буйна Яна-КР 411Евгени Дянков Дянков102,0025
58450Буйна Яна-КР 411Стефана Илиева Пенева106,0025
59451Буйна Яна-КР 411Снежана Иванова Ботева103,0025
60452Буйна Яна-КР 411Спас Ангелов Иванов105,0025
61453Буйна Яна-КР 411Друми Великов Друмев107,0025
62454Буйна Яна-КР 411Христо Атанасов Христов и Анна Христова Атанасова208,0025
63455Буйна Яна-КР 411Петър Костов Иванов100,0025
64456Буйна Яна-КР 411Йорданка Цанева Георгиева110,0025
65458Буйна Яна-КР 411Атанас Борисов Лазаров105,0026
66460Буйна Яна-КР 411Димитър Стоянов Димитров90,0026
67461Буйна Яна-КР 411Маринка Илиева Петева102,0026
68462Буйна Яна-КР 411Борислав Христов Христов103,0026
69135Буйна Яна-КР 411Сашо Дамянов Стоянов113,0038
70136Буйна Яна-КР 411Ангел Иванов Ангелов103,0038
71137Буйна Яна-КР 411Георги Тодоров Чучумишев104,0038
72138Буйна Яна-КР 411Найме Хасанова Юмерова105,0038
73139Буйна Яна-КР 411Иван Иванов Ковачев102,0038
74140Буйна Яна-КР 411Киро Петров Киров106,0038
75141Буйна Яна-КР 411Богомил Димитров Чалъков104,0038
76143Буйна Яна-КР 411Венцислав Йорданов Тодоров101,0038
77144Буйна Яна-КР 411Веселин Денев Дянков107,0038
78145Буйна Яна-КР 411Петко Ненов Стоянов102,0038
79146Буйна Яна-КР 411Иван Илиев Манолов117,0038
80147Буйна Яна-КР 411Ламби Желязков Ламбев112,0038
81148Буйна Яна-КР 411Никола Димитров Николов109,0038
82130Буйна Яна-КР 411Тодор Игнатов Петков104,0039
83131Буйна Яна-КР 411Михаил Георгиев Спиридонов101,0039
84132Буйна Яна-КР 411Колю Кръстев Лазаров106,0039
85133Буйна Яна-КР 411Сабина Лазарова Атанасова105,0039
86150Буйна Яна-КР 411Рубен Хартюн Меджелян106,0039
87428Буйна Яна-КР 411Виолета Христова Николова, Христо Димитров Сталев и Пенка Христова Сталева290,0024
88319Буйна Яна-КР 411Недка Цонева Георгиева108,0041
89320Буйна Яна-КР 411Петър Василев Стоянов109,0041
90321Буйна Яна-КР 411Анжела Здравкова Дойчева120,0041
91322Буйна Яна-КР 411Илия Димитров Бебенов131,0041
92342Буйна Яна-КР 411Милко Петров Атанасов120,0041
93343Буйна Яна-КР 411
  • Недялка Иванова Неделчева
117,0041
94344Буйна Яна-КР 411Дончо Петров Маринов108,0041
95345Буйна Яна-КР 411Иван Марчев Пишев134,0041
96346Буйна Яна-КР 411Красимир Колев Кръстев135,0041
97325Буйна Яна-КР 411Осман Алишев Халилов115,0042
98317Буйна Яна-КР 411Борис Димитров Първанов111,0043
99315Буйна Яна-КР 411Владимир Илиев Ангелов108,0044
100316Буйна Яна-КР 411Ламби Цветанов Ламбев107,0044
101326Буйна Яна-КР 411Людмила Русанова Василева105,0044
102327Буйна Яна-КР 411Любомир Методиев Маринов110,0044
103328Буйна Яна-КР 411Илия Георгиев Минчев108,0044
104310Буйна Яна-КР 411Александър Георгиев Недков103,0056
105311Буйна Яна-КР 411Ангелина Илиева Христова113,0056
106331Буйна Яна-КР 411Йордан Колев Добрев105,0056
107332Буйна Яна-КР 411Добринка Канева Сапунова110,0056
108312Буйна Яна-КР 411Марин Рашев Маринов103,0057
109330Буйна Яна-КР 411Блажен Войславов Карамфилов110,0057
110313Буйна Яна-КР 411Жоро Спасов Димитров107,0058
111329Буйна Яна-КР 411Васил Колев Команов108,0058
112295Буйна Яна-КР 411Владимир Василев Пейчев108,0060
113296Буйна Яна-КР 411Тодор Николов Предушев111,0060
114297Буйна Яна-КР 411Димитър Андонов Димитров125,0060
115298Буйна Яна-КР 411Минчо Стоев Минчев110,0060
116300Буйна Яна-КР 411Петър Стоянов Атанасов114,0061
117301Буйна Яна-КР 411Сава Димов Коцев103,0061
118302Буйна Яна-КР 411Марин Филипов Станчев114,0061
119292Буйна Яна-КР 411Величка Йорданова Минчева117,0062
120293Буйна Яна-КР 411Петко Ангелов Петков111,0062
121294Буйна Яна-КР 411Людмил Йорданов Великов107,0062
122289Буйна Яна-КР 411Петър Иванов Петров110,0063
123291Буйна Яна-КР 411Атанас Тодоров Атанасов110,0063
124303Буйна Яна-КР 411Стефан Георгиев Буров105,0054
125304Буйна Яна-КР 411Денка Димитрова Крушкова110,0054
126305Буйна Яна-КР 411Румяна Илиева Карагьозова99,0054
127337Буйна Яна-КР 411Тошка Цветкова Панчева106,0054
128338Буйна Яна-КР 411Атанас Мончев Атанасов106,0054
129339Буйна Яна-КР 411Колю Ненов Цокев111,0054
130306Буйна Яна-КР 411Пенка Стоянова Чернева107,0055
131307Буйна Яна-КР 411Генчо Йорданов Минев107,0055
132308Буйна Яна-КР 411Вяра Георгиева Осенова108,0055
133309Буйна Яна-КР 411Георги Найденов Георгиев105,0055
134333Буйна Яна-КР 411Марийка Петкова Костадинова106,0055
135334Буйна Яна-КР 411Станка Иванова Бърнева112,0055
136336Буйна Яна-КР 411Петър Николов Станев112,0055
137262Буйна Яна-КР 411Кирил Георгиев Петров107,0065
138263Буйна Яна-КР 411Стойка Петкова Великова105,0065
139243Буйна Яна-КР 411Пламен Бориславов Пашинов108,0066
140244Буйна Яна-КР 411Любомир Тодоров Томов112,0066
141245Буйна Яна-КР 411Йордан Паисиев Йорданов116,0066
142246Буйна Яна-КР 411Климент Петров Иванов111,0066
143247Буйна Яна-КР 411Стоян Тодоров Гънгалов120,0066
144264Буйна Яна-КР 411Велико Никифоров Великов109,0066
145265Буйна Яна-КР 411Таня Георгиева Николова и Митка Минчева Чернева219,0066
146266Буйна Яна-КР 411Станка Недялкова Бобева103,0066
147270Буйна Яна-КР 411Върбан Йорданов Върбанов101,0066
148271Буйна Яна-КР 411Валентин Дамянов Тодоров130,0066
14982Буйна Яна-КР 411Драган Пенев Петков270,0067
15023Буйна Яна–КР 411Тодор Маринов Тодоров115,00Община
15124Буйна Яна–КР 411Симеон Марков Маринов114,00Община
15229Буйна Яна–КР 411Февзи Абдурахманов Абдурахманов110,00Община
15334Буйна Яна -КР411Теодора Тодорова Петрова80,00Община
154392Буйна Яна –КР412Пламен Пенчев Милков141,0037
155125ЛюляцитеДоню Минчев Денев92,0085