Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 526 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 20а, ал. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет – Русе реши:
1. Приема общинската програма за закрила на детето за 2017 г. (приложение № 1)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)