Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 526 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да участва като партньор на Сдружение „Спортен клуб кану-каяк Локомотив – Русе“ в проект за ремонт на сграда за подготовка и почивка и метални халета за лодки в Гребна база, находяща се в землището на с. Николово;
2. Декларира наличие на средствата необходими за съфинансиране на дейностите по проекта в размер на 30 000 лв. без ДДС (10% от бюджета на проекта), които ще предостави на спортния клуб при одобряване на проектното предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)