Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 526

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 526
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.25, ал.1, изр.2 ЗСПЗЗ и §24 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:
І.
1. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на гр.Русе на Ивайло Георгиев Петров с адрес: м-ст „Хаджигенова чешма” № 29, Община Русе, както следва:

Изтеглете пълния текст на решението от тук!