Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 527 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да участва като партньор на Сдружение „Спортен клуб по борба, самбо и джудо Юнак – Локомотив – Русе“ в проект за реконструкция и модернизация на зала по борба и обслужващи помещения, част от спортен комплекс „Локомотив“;
2. Декларира наличие на средствата необходими за съфинансиране на дейностите по проекта в размер на 25 000 лв. без ДДС (10% от бюджета на проекта), които ще предостави на спортния клуб при одобряване на проектното предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)