Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 529 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе за второто тримесечие и месец юли на 2013 г., както следва:
– 25.04.2013 г.
– 22.05.2013 г.
– 20.06.2013 г.
– 11.07.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)