Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 529

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 529
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, общинският съвет реши:

1.Да се извърши корекция в план-сметката за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, както следва:
1.1.Да се намали §9700 – резерв за непредвидени разходи със сумата – 7600 лв.
1.2.Създават се кредити в капиталовия бюджет с източник по т.1.1 поименно за:
§5201- преносим компютър 1 бр. – 2000 лв.
§5203 -многофункционална машина – копир 1бр. – 3900 лв.
§5203 – мрежови принтер 1бр. – 1700 лв.