Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 530 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общинският съвет реши:
1. Предлага на Министъра на труда и социалната политика, който да предложи на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на:
Ебру Фанкова Фанкова, ЕГН: 054204****;
Кебарие Фанкова Фанкова, ЕГН: 104526****.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)