Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 532 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал.2, чл.21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 1, т.5 от Наредба 17 за символиката на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Русе” г-н Владимир Николов Койлазов за неговите значими постижения и принос към развитието на киноизкуството и съвременните технологии.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)