Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 532

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 532
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и ал.7 от ЗОС, чл.36, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Отлага приемане на решение за провеждане на конкурс за отдаване под наем на общински нежилищен имот, описан в акт за частна общинска собственост № 5678/18.02.2009г., в местността „Под Ормана”.