Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 533 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общински съвет – Русе реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане, което държавата има спрямо Севгинар Джавид Яшар.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)