Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 534

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 534
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, т.6 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Павилион за продажба на вестници и списания /точка №43 от общата схема/ в ж.к. “Родина-2”, ул. “Чипровци” и ул.„Пейо Яворов”, до бл. „Скъта”, с площ – 1,20кв.м. и начална наемна цена 17,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС
2. Павилион за услуги /точка №412 от общата схема/, на бул.“Ген. Скобелев” и ул. „Муткурова” с площ – 4,00кв.м. и начална наемна цена 28,00лв.без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.6 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
3. Павилион за продажба на вестници и списания /точка №2718 от общата схема/на ул. “Константин Иречек”, №16 с площ – 2,76кв.м. и начална наемна цена 32,00лв. без ДДС,
определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
4. Павилион за продажба на ядки /точка №5 от зона В-1/ на ул. „Александровска“ и ул. „Муткурова с площ – 1,44кв.м. и начална наемна цена 29,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Отлага приемане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен ПОС за поставяне на:
5. Кантар и продажба на балони в Парк на младежта, в близост до вазата по индивидуална схема одобрена от гл. архитект с площ – 2,00кв.м. и начална наемна цена 24,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
6. Павилион за продажба на вестници и списания на бул. „Цар Освободител” №108, пред бл. „Афродита” с площ – 2,25кв.м.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договорите по точки 1. до 4. – пет години.