Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 537

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 537
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19-22 от Закона за концесиите, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници в Община Русе
2. Предлага на Кмета на Община Русе в екипа за подготвителни действия да бъдат включени общински съветници, предложени от председателския съвет на общинския съвет.