Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 542

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 542
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл.30 от ПМС 27/09.02.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 488 от 05.03.2009 г., както следва:
Общинска администрация
Отдел „Екология”- пропуснати в първоначалния списък
Мария Тодорова Николаева – контрольор – билети, считано от 01.01.2009 г.
Силвия Венциславова Георгиева – контрольор – билети, считано от 01.01.2009 г.
Отдел „Здравеопазване”
Ани Георгиева Венкова – старши експерт – билети, считано от 01.04.2009 г. на мястото на Кирил Павлов – преназначен в отдел „Образование”
Функция „Образование”
Общежитие за средношколци – Валери Великов Великов – Директор – билети, считано от 01.03.2009 г., на мястото на Бойка Николова Иванова – освободена от длъжността.