Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 545 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето, Общински съвет – Русе  реши:

1. Дава съгласие за разкриване на две дневни смесени групи за деца от 10 месечна до 3-годишна възраст, на адрес:  ул. „Котовск“ № 15 към Детска ясла № 15 гр. Русе, ул.“Околчица“ № 4 с капацитет по 20 деца на група, считано от 01.01.2022 г.

            2.Възлага на Кмета на Община Русе да издаде Заповед за разкриване на две дневни смесени групи за деца от 10 месечна до тригодишна възраст, на адрес: ул. „Котовск“ № 15, към Детска ясла №15 гр. Русе, ул. „Околчица“ № 4, с капацитет по 20 деца на група, считано от 01.01.2022 г.

            3.Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет –  Русе до министъра на финансите и до директора на Регионална здравна инспекция – Русе

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)