Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 546 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
 
Определя размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.07.2017 г., както следва:
 
Населено място
 / кметство /
Брой жители по постоянен адрес към 15.03. 2017 г.
Индивидуална основна месечна заплата
от 01.07.2017 г.
Кметство гр.Мартен
3702
1350
Кметство с.Николово
2726
1330
Кметство с.Тетово
2122
1300
Кметство с.Семерджиево
1324
1250
Кметство с.Бъзън
1281
1250
Кметство с.Червена вода
1227
1250
Кметство с.Басарбово
1217
1250
Кметство с.Сандрово
1202
1250
Кметство с.Ново село
1158
1250
Кметство с.Хотанца
824
1200
Кметство с.Просена
559
1170
Кметство с.Ястребово
432
1100
Кметство с.Долно Абланово
162
1000
 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)