Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 546

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 546
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Потвърждава Решение № 519, прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.