Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 547

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 547
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Дава съгласие „Хляб и хлебни изделия” ЕООД да участва съвместно с ПГЗХТ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Русе в проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, като безвъзмездно предостави на учебното заведение дълготрайни материални активи, съгласно Приложение 1.