Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 550 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1, чл. 5, ал. 2 от Наредба №7, чл. 31, ал. 1, т. 1.2 и ал. 3, чл. 45 от Наредба №12 на Общинския съвет; раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 38, ал. 2, раздел II, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. за срок от пет години, при начална тръжна месечна цена 15,44 лв. за кв. м. изобразителна площ без включен ДДС, както следва:
1.Позиция №34, намираща се в гр. Русе, бул. „България”, в средната разделителна ивица, с резмери 4,00/3,00 м.;
2.Позиция №75, намираща се в гр. Русе, бул. „България”, в дясно, след „Дунав мост”, по посока ТЕЦ, с резмери 1,25/3,70 м.;
3.Позиция №193, намираща се в гр. Русе, бул. „Липник”, в разделителна ивица, срещу „Мототехника”, с резмери 2,50/1,50 м.;
4.Позиция №202, намираща се в гр. Русе, затревен остров между ул. „Н. Петков” и ул. „Потсдам”, с резмери 3 х 3,00/4,00 м.;
5.Позиция №217, намираща се в гр. Русе, ул. „Александровска”, срещу бивши „Градски хали”, рекламна колона – зана В2;
6.Позиция №218, намираща се в гр. Русе, бул. „България”, в дясно, след КАТ, по посока София, с размери 2,50/1,50 м;
7.Позиция №219, намираща се на входа от Варна, в дясно, с размери 2,50/1,50 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)