Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 551 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.10, ал. 4 и чл. 44, ал. 2, т. 1 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет, раздел І, чл. 2, ал. 1, т. 3 и т. 33, ал. 5 и ал. 6, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обособена част от СОУ “Възраждане”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Студентска” №2, за поставяне на автомат за кафе и топли напитки в учителската стая на училището с площ от 1,00 кв. м. и начална месечна наемна цена от 71,00 лв. без включен ДДС.
2. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обособена част в сутерена на СОУЕЕ ”Св. Константин-Кирил Философ”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Студентска” №10, като павилион за закуски и сладкарски изделия, с площ от 37,50 кв. м. и начална месечна наемна цена от 111,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)