Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 553 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 10 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, чл. 137, ал. 1, т. 9, чл. 147, ал. 2, чл. 270, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, чл. 10, ал. 1, т. 12 от Наредба № 9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема началния баланс при ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД в ликвидация към 05.03.2013 г.
2. Да се направи допълнителна парична вноска в размер на 14 700 лв. за обезпечаване процеса на ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД в ликвидация за срок до приключване на процеса на ликвидация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)