Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 553

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 553
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.57, ал.1от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2 от Наредба №1; чл.5 от Наредба №7, чл.31, ал.1, т.1.2.-А. и ал.3; чл.45 от Наредба №12; раздел І, чл.2, ал.1,т.38 от Наредба №2, Общинският съвет реши:

І.
1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на РИЕ с площ над 3,00кв.м. за срок от пет години, както следва:
1.1. Позиция №16 от общата схема – на входа от гр.София, в разделителната тревна ивица (позиция № 16), с размери 4,00м/3,00м
1.2. Позиция № 20 от общата схема – Западен парк „Приста”, вход-изход София-Русе, в разделителната тревна ивица, м/у бензин.№ 9 и 10, с размери 4,00м/3,00м
1.3.Позиция № 26 от общата схема – Западен парк „Приста“, изход Русе-София, в разделителната тревна ивица, на 100 м преди отбивката за ресторант „Рибарска колиба“
с размери 4,00м/3,00м
1.4.Позиция № 30 от общата схема – бул. “Христо Ботев”, бул.”България”, в средната разделителна ивица, с размери 4,00м/3,00м
1.5.Позиция № 32 от общата схема – кръгово движение, бул.”България”, в разделителната тревна ивица, след надлез в посока гр.София, с размери 4,00м/3,00м
1.6. Позиция № 46 от общата схема – бул.”България” в разделителната тревна ивица срещу ТЕЦ, с размери 4,00м/3,00м 1.7. Позиция № 78 от общата схема – бул.”България”, вдясно посока София (КАТ), с размери 4,00м/3,00м
1.8. Позиция № 113 от общата схема – бул.”Хр. Ботев”, вход от Варна, в тревната площ пред бл. 113, к-с „Чародейка”, с размери 4,00м/3,00м
1.9. Позиция № 118 от общата схема – бул.“Хр. Ботев“, в затревения остров пред бензиност. „Шелф“, с размери 4,00м/3,00м
1.10. Позиция № 126 от общата схема – бул.”Хр. Ботев”, посока гр.Варна, вдясно на ската, с размери 4,00м/3,00м
1.11. Позиция № 128 от общата схема – бул.”Хр. Ботев”, преди кръстовище с бул.”Цар Освободител”, в дясно посока Център в тревната площ, с размери 4,00м/3,00м
1.12. Позиция № 130 от общата схема – бул.”Мидия Енос”, посока пътен възел „Охлюва”, в дясно, преди кръстовището с ул.”Ст.Стамболов, с размери 4,00м/3,00м
1.13. Позиция № 132 от общата схема – бул.”Мидия Енос”, в тревната площ, вдясно посока пътен възел „Охлюва”, Централна ж.п.гара, с размери 4,00м/3,00м
1.14. Позиция № 135 от общата схема – бул.”Мидия Енос”, пред Централна ж.п.гара, с размери 4,00м/3,00м
1.15. Позиция № 144 от общата схема – бул.”Цар Освободител” и бул.”Хр. Ботев”, срещу Симовата мелница, с размери 4,00м/3,00м
1.16. Позиция № 150 от общата схема – бул.”Цар Освободител”, Кръгово движение, към бул.”Липник, с размери 4,00м/3,00м
1.17. Позиция № 187 от общата схема – бул.”Липник”, посока КАТ, вляво на ската, преди ж.п.надлез, с размери 4,00м/3,00м
1.18. Позиция № 189 от общата схема – бул.”Липник”, вдясно, посока КАТ, преди к-с „Империал”, с размери 4,00м/3,00м
1.19. Позиция № 193 от общата схема – бул.”Липник”, в разделителна ивица, срещу „Мототехника”, с размери 4,00м/3,00м
1.20. Позиция № 212 от общата схема – в тревната площ пред бл.”Воден”, пресечката с ул.”Плиска”, срещу бензиностанция на „Петрол”, с размери 4,00м/3,00м
1.21. Позиция № 214 от общата схема – рекламна колона, “Ларгото”, пред операта с размери 3,00м/3,60м.
Началната наемна цена, съгласно чл.2, ал.1, т. 38 от Наредба №2 на ОбС е 15,44лв./кв.м. изобразителна площ без ДДС.
2. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг по т.1, след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг със срок на договорите пет години.
ІІ.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал. 1, т.2 и т. 4 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на:
1.1. Масивна едноетажна сграда – автоспирка в центъра на с. Тетово с предназначение кафе – еспресо и продажба на закуски, представляваща част от нежилищен имот в УПИ ІІІ – 530, в кв. 61, описана в АПОС №4252 от 09.09.2004г. с площ 21,05 кв.м. и начална наемна цена 93,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.4; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС /Приложение 1.т.1/

1.2. Едноетажна сграда – автоспирка в центъра на с. Червена вода, отдадена под наем, като аптека с площ 40,30 кв.м. и начална наемна цена 114,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.2; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС
2. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка 1. след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповеди и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договорите – пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)