Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 554

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 554
Прието с Протокол № 28/14.05.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, т.6 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Павилион за фотоуслуги / точка №53 от общата схема/ в ж.к. “Здравец-изток”, северно от бл.“Мура”, с площ – 32,00кв.м. и начална наемна цена 117,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.6 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС /Приложение 1.т.1/
2. Павилион за продажба на промишлени и пакетирани хранителни стоки / точка №428от общата схема/ в ж.к.“Чародейка –Г-север”, югозападно от бл. №402, с площ – 35,00кв.м. и начална наемна цена 159,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.6 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС /Приложение 1.т.2/
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договорите – пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)