Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 56 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 56
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44, ал.2, т.1 от ЗНП, чл.14., ал.7, във връзка с ал. 2 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3, 4, и 5 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС; раздел І, чл.2, ал.1, т.т. 1,3, 7, 15 и 24, ал.5 и ал.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2; Решение №436, прието с Протокол №22 от 29.01.2009г. на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от училища, както следва:
1. Част от сградата на СОУ „Възраждане”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Студентска” №2 – помещение, разположено на първия етаж на сградата с площ 16,00 кв.м., за книжарница и начална месечна наемна цена 46,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал. 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Част от сградата на СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Филосов”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Студентска” №10 – обособена част от училището с площ 15,00 кв.м. за стоматологичен кабинет и начална месечна наемна цена 38,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.7, ал. 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
3. Част от сградата на СОУ „Христо Ботев”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Александровска” №3, както следва:
3.1. помещение с площ 17,50 кв.м. за стоматологичен кабинет и начална месечна наемна цена 43,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т. 7, ал. 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
3.2. 2 бр. помещения с площ 200,00 кв.м. за самостоятелен склад или шивашки цех и начална месечна наемна цена съответно 203,00лв. или 490,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т. 24, т.15, ал. 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
4. Част от сградата на ОУ „Тома Кърджиев”, намиращо се в гр. Русе, ул. „Байкал” №2- помещение, разположено в сутерена на сградата с площ 215,00 кв.м. за производство на закуски в бивш училищен стол и начална месечна наемна цена 289,00лв. определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т. 15, ал. 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
5. Част от сградата на МГ „Баба Тонка”, намираща се в гр. Русе, ул. „Иван Вазов” №18 – помещение с площ 42,00 кв.м. за училищен бюфет и начална месечна наемна цена 170,00лв. определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т. 3, ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
6. Част от сградата на ЦДГ „Слънце”, намираща се в гр. Русе, ул. „Шейново” №14 – помещение, с площ 33,00 кв.м. за шивашко производство и начална месечна наемна цена 82,00лв. определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т. 15, ал. 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
7. Част от сградата на СОУ „Йордан Йовков”, намиращо се в гр. Русе, бул. „ Цар Освободител” №117 – помещение, разположено на първия етаж на сградата с площ 30,24 кв.м. за стоматологичен кабинет и начална месечна наемна цена 70,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.7, ал. 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс за обектите по т. І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем за срок от пет години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)