Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 561 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Създава временна комисия, която на основа на внесения от русенските граждани проект да изготви Правилник за дейността на Обществен съвет като консултативен орган към Общински съвет – Русе. Определя срок за внасяне на предложението – един месец.
2. Избира за членове на временната комисия:
– Председател – Анастас Георгиев
– Членове – Бедрос Пехливанян, Искрен Веселинов, Пенчо Милков, Мирослав Славчев, Айдоан Джелил, Борил Панайотов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)