Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 564 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общинският съвет реши:

Приема Докладите за осъществените читалищни дейности през 2012 г. на народните читалища на територията на Община Русе в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през 2012 г. (Приложение 1).

Изтеглете приложение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)