Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 568 Прието с Протокол № 23/22.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, във връзка с чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел I, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 38, раздел II, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на гр. Русе с изобразителна площ над 3,00 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена 15,44 лв. за кв.м изобразителна площ, без включен ДДС, както следва:
1. Позиция №11 от Общата схема – разположено вляво по пътя от гр. София, с размери 4,00/3,00 м.;
2. Позиция №19 от Общата схема – разположено на входа от гр. София в разделителната тревна ивица, с размери 4,00/3,00 м.;
3. Позиция №20 от Общата схема – разположено на входа от гр. София, в разделителната тревна ивица между бензиностанции №9 и №10, с размери 4,00/3,00 м.;
4. Позиция №32 от Общата схема – разположено в разделителната тревна ивица на бул. „България“ по посока изхода към гр. София, след „Охлюва“, с размери 4,00/3,00 м.;
5. Позиция №43 от Общата схема – разположено на бул. „България“, в разделителната тревна ивица, преди Дунав мост и с размери 4,00/3,00 м.;
6. Позиция 78-А от Общата схема – разположено на бул. „България“, в тревната ивица при детелината с бул. „Липник“, с размери 4,00/3,00 м.;
7. Позиция №111 от Общата схема – разположено вдясно по пътя от гр. Варна, в разделителната тревна площ пред ж.к. „Чародейка“, с размери 4,00/3,00 м.;
8. Позиция №116-А от Общата схема – разположено в тревната площ на ъгъла между бул. „Васил Левски“ и бул. „Христо Ботев“, с размери 4,00/3,00 м.;
9. Позиция №118 от Общата схема – разположено на бул. „Христо Ботев“ в затревения остров пред бензиностанция „ЕКО“, с размери 4,00/3,00 м.;
10. Позиция №124 от Общата схема – разположено на бул. „Христо Ботев“ в тревната ивица при детелината с бул. „България“, с размери 4,00/3,00 м.;
11. Позиция №140 от Общата схема – разположено на бул. „Цар Освободител“, в тревната площ срещу Автогара-юг, с размери 4,00/3,00 м.;
12. Позиция №148 от Общата схема – разположено на бул. „Цар Освободител“, в разделителната тревна ивица срещу ОУ „Йордан Йовков“, с размери 4,00/3,00 м.;
13. Позиция №150 от Общата схема – разположено на кръговото движение при бул. „Липник“, с размери 4,00/3,00 м.;
14. Позиция №199-А от Общата схема – разположено вдясно на бул. „Липник“ по посока център, непосредствено преди бивш завод „Петър Караминчев“, с размери 4,00/3,00 м.;
15. Позиция №208 от Общата схема – разположено вдясно на ул. „Тулча“, по посока ул. „Плиска“, непосредствено след комплекс „Париж“, с размери 4,00/3,00 м.;
16. Позиция №209 от Общата схема – разположено в затревения остров при кръстовището на бул. „Съединение“, ул. „Майор Атанас Узунов“ и ул. „Свети Наум“, с размери 4,00/3,00 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)