Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 568 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1 т.8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14, т. 8 от Раздел IV на УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“, общинският съвет реши:

1. Приема бюджет за 2013г. на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)