Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 569 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Русе реши:

  1. Освобождава Елена Ангелова – главен експерт в отдел „Стопански дейности и анализи“ към дирекция „Международна политика, стопански дейности и анализи“ като член на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.
  2. Избира Кристиян Вълчев – началник отдел „Общинска собственост и земеделие“ към дирекция „Управление на собствеността“ за член на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)