Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 570 Прието с Протокол № 24/15.07.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 26, ал. 2, т.4 и чл.46, ал.8 от Наредба №1 на ОБС – Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да дари на служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе следните движими вещи частна общинска собственост:
  • 2бр. двукрилни портални врати изработени от метална конструкция с антикорозионно покритие и стъклопакет с размери 3210 см. на 3570 см. на стойност 2450 лв. без ДДС.
  • 2бр. двукрилни портални врати изработени от метална конструкция с антикорозионно покритие и стъклопакет с размери 3250 см. на 3450 см. на стойност 2450 лв. без ДДС.
  1. Възлага на Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия и да подпише договор за дарение при условията на точка 1 от настоящото решение.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)