Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 570 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране на проект Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Чучулига“, гр. Русе, ул. „Иглика“ №2, по Националната схема за зелени инвестиции на Националния Доверителен ЕкоФонд.
2. Дава съгласие Община Русе да осигури съфинансиране от общинския бюджет в размер до 18 000 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)