Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 572 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма Развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритетна ос №2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)