Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 572

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 572
Прието с Протокол № 29/11.06.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12 от ЗОС; чл.10 от Наредба № 1 за общинската собственост и договор за възлагане на социална услуга от 21.10.2005 г., Общинският съвет реши:

1. Допълва решение № 272 на ОбС-Русе, прието с протокол № 17/16.07.2004 г., като към т. 3 от решението се добавя: „и едно помещение /понастоящем лаборатория по биология/ 40 кв.м., прилежащо непосредствено до вече предоставената и обособена част за Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания, намираща се в сградата на ОУ „Олимпи Панов”, с АОС № 170/11.09.1995 г.